Впровадження Органічного Закону 2496-VIII:
Стимулювання розвитку органічного насінництва та рослинництва в України

Наразі проведення заходу перенесено у зв’язку з пандемією COVID-19

 

 

COA/ER, 9 квітня 2020 р.

1. Вступ та передумови

Відповідно до стратегії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України проект «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» має на меті сприяти поліпшенню якості в органічному підсекторі сільського господарства в Україні. Крім того, проект підтримує зусилля, спрямовані на підготовку та проведення тренінгів для фахівців та керівників в українському органічному сільському господарстві. Також проект має намір зробити вагомий внесок до успішного впровадження нормативно-правової бази у сфері органічного сільського господарства в країні.


Закон України 2496-VIII «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» визначає основні принципи та вимоги до органічного виробництва, торгівлі та маркування органічної продукції в Україні. Цей закон також спрямований на адаптацію українського законодавства до норм ЄС. Органічний закон формує правову основу для органічного сектору в Україні – фермерів, переробників, трейдерів і робить інспектування та сертифікацію обов’язковими для усіх суб'єктів цього сектору. Наразі Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України працює над розробкою необхідних підзаконних актів, які будуть визначати усі процедури для впровадження органічного закону України.

 

2. Ціль

 

В рамках впровадження органічного закону України вкрай необхідно, щоб Україна мала достатню кількість органічного насіння дійсно різних сортів рослин сертифікованої якості. Поряд із розширенням діяльністі вже працюючих в органічному сек-торі підприємств і фермерів, необхідно

також сприяти торгівлі та імпорту органічного насіння. У той же час має стимулюватися дослідницька діяльність у цій сфері, оскільки лише ті сорти рослин, які адаптовані до органічних систем в Україні, є ключем до використання всього потенціалу органічного сільського господарства в країні. Таким чином, для успішного впровадження органічного законодавства України необхідно сприяти розвитку органічного насінництва та рослинництва по всій Україні. Доступність органічного насіння та відповідної інформації було визначено однією із головних тем, не тільки для успішного впровадження органічного законодавства України, але й для подальшого забезпечення експорту органічної продукції в ЄС після 2021 року, коли застосовуватиметься новий Регламент ЄС No 848/2018. У зв’язку з цим, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України звернулося до проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» щодо підтримки в пошуку відповідних рішень.

2.1Чого бракує

На сьогодні існують такі перешкоди:

органічне насіння найчастіше не є доступним в Україні технічні труднощі у виробництві органічного насіння недостатнє впровадження європейського органічного законодавства; брак прозорості щодо доступності та попиту на органічне насіння. Більше

2.2Чого ми хочемо досягти

У рамках місії проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» щодо внеску у розвиток освіти та підвищення кваліфікації у сфері органічного сектору в Україні ми прагнемо:

покращення доступності та якості органічного насіння аналіз та оптимізація ринків органічного насіння, ланцюгів постачання і бізнес-моделів селекціонерів та виробників насіння підтримка розвитку бази даних органічного насіння для України сприяння впровадженню органічного закону в контексті використання органічного насіння, гармонізованого з європейськими стандартами стимулювання застосування інноваційних підходів у селекції рослин, адаптованих для органічного землеробства в країні. збільшення вибору органічних сортів рослин, що відповідають попиту ферме рів, переробників, рітейлерів та споживачів розробка головних принципів щодо тестування та реєстрації органічних сортів рослин оцінка щодо схвалення з боку споживачів використання нових селекційних технік в органічному насінництві досягнення 100%-го рівня використання органічного насіння адаптованих сортів рослин.

Ми активно підтримуватимемо Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та усіх стейкхолдерів – представників та керівників компетентних у цій сфері установ, селекціонерів і трейдерів, фермерів і асоціації фермерів, дослідників, національних і міжнародних експертів – у тому, щоб:

краще зрозуміти соціальні, культурні та економічні чинники, які впливають на конкурентоспроможність сектору органічного насінництва з різних перспектив згуртувати національних зацікавлених сторін та міжнародних експертів для спільного обговорення та знаходження відповідних рішень; виявити прогалини та недоліки щодо розвитку ринку органічного насіння та покращити прозорість і конкурентоспроможність органічного насінництва та селекції заохочувати ширше використання органічного насіння в країні сприяти розробці рекомендацій. Більше

3Програма

Програма Впровадження органічного Закону 2496-VIII: Стимулювання розвитку органічного насінництва та рослинництва в Україні Взаємодія з Mінекономрозвитку України

Співробітники проекту та експерти підтримують постійний контакт з Міністерством, уся діяльність спрямована відповідно до визначених пріоритетів Міністерства.

Опитування серед працюючих в Україні органічних органів сертифікації

Наразі зібрано основні дані про реальну ситуацію щодо використання та доступності органічного насіння в Україні, інформацію, яка згодом буде відображена в базовому дослідженні і доступна для громадськості.

Внесок експертів щодо актуальних питань з органічного насінництва

Національним та міжнародним експертам було запропоновано підготувати роботи та презентації на тему органічного насіння:

Аналіз чинників, що впливають на наявну доступність, виробництво та використання органічного насіння. Презентація результатів опитування, проведеного серед працюючих в Україні органів сертифікації, щодо фактичного використання органічного насіння в країні (Євген Чеботарьов, політічний радник) Ключові чинники для стимулювання більшого використання органічного насіння (Ксенія Гатцерт, науковий співробітник FIBL Projekte GmbH та Liveseed – проект в рамках програми ЄС «Горизонт 2020» для підтримки досліджень та інновацій, Німеччина)
База даних органічного насіння як успішний приклад надання актуальної інформації про його наявність (Ксенія Гатцерт) Регулярне оновлення на сайті http://coa-ukraine.com

Уся підготовлена інформація буде доступною на веб-сторінці проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства». Ми також плануємо створити найближчим часом на нашому сайті тематичний розділ з органічного насіння.

Проведення 1-го Круглого столу з органічного насінництва

У зв’язку з тим, що пандемія COVID-19 змусила нас скасувати проведення у Києві 1-го Круглого столу з органічного насінництва, запланованого на квітень 2020 р., ми перенесли цей дводенний захід на осінь 2020 р. Після визначення нової дати проведення цього заходу усі зацікавлені сторони будуть відповідним чином повідомлені. Головним змістом Круглого столу буде:

Аналіз чинників, що впливають на наявну доступність, виробництво та використання органічного насіння. Презентація результатів опитування, проведеного серед працюючих в Україні органів сертифікації, щодо фактичного використання органічного насіння в країні. Створення національної бази даних органічного насіння та підвищення прозорості ринку органічного насіння. З конодавчі норми щодо виробництва, реєстрації, торгівлі, імпорту та використання насіння в Україні (в цілому та для органічного сільського господарства). Стратегії підвищення кількості та якості органічного насіння, що отримується з сортів, адаптованих для органічного сільського господарства.
Визначення ключових чинників для успішних селекційних ініціатив. Стимулювання більшого використання органічного насіння через обмін знаннями, науковий обмін, обмін передовим досвідом та розвитком потенціалу селекціонерів, виробників насіння, фермерів, рітейлерів, науковців та інших суб'єктів ланцюга створення доданої вартості у виробництві харчових продуктів. Підвищення рівня обізнаності політиків та компетентних установ щодо важливості використання в органічному сільському господарстві насіння, отриманого методом органічного виробництва. Приклади кращих практик з Німеччини для розвитку органічного насінництва.

Розробка рекомендацій та концепції Української дорожньої карти для органічного насінництва.

Більше

База даних органічного насіння OrganicXseed https://www.organicxseeds.de/

Наявність бази даних органічного насіння є вимогою відповідно до Постанов EC 834/2007 і 889/2008, які регулюють використання органічно виробленого насіння і насіннєвої картоплі в органічному землеробстві.

Насіннєві та рослинницькі підприємства/компанії надають в базу даних Xseeds.de інформацію про наявні в Німеччині, екологічно розмножені сорти рослин.

OrganicXseed є також і платформою для розповсюдження вегетативно-розмножувального матеріалу (крім насіннєвої картоплі). Щоправда, для використання розмножувального матеріалу, отриманого не за принципами органічного землеробства, враховується регулювання на рівні відповідної федеральної землі.

Асортимент насіння та вегетативно-розмножувального матеріалу, представлений в цій бази даних, слугує основою для ухвалення рішень відповідними контролюючими органами. Але, звичайно ж, представлена в базі даних інформація в жодному разі не замінить отримання офіційного дозволу для використання неорганічно виробленого насіння і вегетативно-розмножувального матеріалу!

 

 

Презентація 1

Презентація 2

Презентація 3

Більше

1-й Круглий стіл з органічного насінництва в Україні

ДЕТАЛЬНІШЕ
Файли cookie полегшують нам надання наших послуг. Використовуючи наші послуги, ви дозволяєте нам використовувати файли cookie.
Ok